ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΙΣΙΝΑΣ

Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες πισίνας είναι οι διαρροές, καθώς και οι πολυδάπανες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης, που όμως τελικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
Με τη στεγανοποίηση ή στεγάνωση της πισίνας αποφεύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού.

Το πρόβλημα των διαρροών οφείλεται εν μέρει στην επιλογή ακατάλληλων υλικών, αλλά και στην αδυναμία σωστής εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα την πλήρη αστοχία του συστήματος, καθώς και την αμφίβολη αισθητική που αυτά παρουσιάζουν.

Μελετώντας τα προβλήματα αυτά και έχοντας καταλήξει στην επιλογή εγχώριων και διεθνών κατασκευαστών, μπορούμε να αποκαταστήσουμε καθώς και να στεγανώσουμε εξ αρχής την πισίνα σας με ψεκαζόμενες μεμβράνες πολυουρίας, καθώς και με τη χρήση ασπαρτικών εστέρων, για την προστασία της κατασκευής από τα χημικά και την έκθεσή της στην ηλιακή ακτινοβολία